رونمایی

نتایج: 1036 عنوان - براساس جستجوی واژه «رونمایی» در میان عناوین و متن اخبار و مقالات 30 روز گذشته

مرکز آفرینش های ادبی قلمستان و دفتر تخصصی ادبیات و زبان با همکاری خانه خورشید آیین رونمایی از کتاب «پنجره از شب بیرون زده است» را برگزار می کنند. به گزارش خبرگز