# هشتگ » روحانی

1107 عنوان - در میان عناوین و متن اخبار و مقالات 30 روز گذشته

رحمانی از صفر شروع کرد اما پله های موفقیت را پرید و از کارمندی وزارت صنعت به ریاست کمیسیون صنایع مجلس، قائم مقامی وزیر و سرپرستی وزارت صمت رسید و حالا برای تثبی