رهبر معظم انقلاب

نتایج: 2411 عنوان - براساس جستجوی واژه «رهبر معظم انقلاب» در میان عناوین و متن اخبار و مقالات 30 روز گذشته

حضرت آ یت الله مکارم شیرازی با تأکید بر هجرت طلاب به شهرستان ها، از نگرانی رهبر معظم انقلاب در این زمینه و در نظر گرفتن طرح هایی برای ساماندهی حضور طلاب در قم و