# هشتگ » رهبر انقلاب

1787 عنوان - در میان عناوین و متن اخبار و مقالات 30 روز گذشته

رهبر انقلاب: ما حاضر نیستیم برای گرفتن گندم و روغن، مملکت و ملت را بدهیم https://www.teribon.ir/base/img/2018/10/VID_20181018_220753_782.mp4