# هشتگ » رئیس جمهور

7372 عنوان - در میان عناوین و متن اخبار و مقالات 30 روز گذشته

‏معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده با اشاره به تمهیدات دولت برای تحقق مطالبات زنان گفت: حضور زنان در ورزشگاه منع قانونی ندارد. شعار سال: معصومه ابتکار در