رئیس جمهور

نتایج: 5778 عنوان - براساس جستجوی واژه «رئیس جمهور» در میان عناوین و متن اخبار و مقالات 30 روز گذشته

منابع امنیتی یونان می گویند موفق شده اند عملیات ترور رئیس جمهور ترکیه در یونان را ناکام بگذارند. منابع امنیتی یونان می گویند موفق شده اند عملیات ترور رئیس جمهور