# هشتگ » رئیسی

48 عنوان - در میان عناوین و متن اخبار و مقالات 30 روز گذشته

عضو مجمع تشخیص مصحلت نظام معتقد است، اگر رئیسی امروز رئیس جمهور بود به گونه ای تیم اقتصادی خود را می چید که نگاه به ظرفیت های داخلی داشته باشد و شوک های کنونی