# هشتگ » دیوان عدالت

274 عنوان - در میان عناوین و متن اخبار و مقالات 30 روز گذشته

رئیس فرهنگستان زبان و ادبیات فارسی با اشاره به چالش هایی که جریانی مرموز ایجاد می کند گفت: مثلاً به خاطر اینکه در زیست شناسی برخی لغات فرنگی را به فارسی معادل س