# هشتگ » دولت دوازدهم

4205 عنوان - در میان عناوین و متن اخبار و مقالات 30 روز گذشته

یک سال پس از شروع دولت دوازدهم و موج ها برای ناامید کردن مردم ادامه دارد. اما این ناامیدی به سود چه کسانی است؟ Video/Audio Link 6767