# هشتگ » دموکراسی

46 عنوان - در میان عناوین و متن اخبار و مقالات 30 روز گذشته

نمایش موزیکالی که می رود از کسانی که داستان مبارزه طبقاتی را بازگو می کنند، میلیاردر بسازد. شعار سال: نمایش «همیلتون: یک موزیکال نمایشی»، اثر لین مانوئل میراندا