# هشتگ » دمشق

191 عنوان - در میان عناوین و متن اخبار و مقالات 30 روز گذشته

رژیم صهیونیستی تاکنون یورش های متعددی به ویژه موشکی به سوریه انجام داده که نتوانسته است از این حملات خود به نتیجه ای برسد و همچنان به خط و نشان کشیدن برای دمشق