دمشق

نتایج: 71 عنوان - براساس جستجوی واژه «دمشق» در میان عناوین و متن اخبار و مقالات 30 روز گذشته

فرستاده ویژه رئیس جمهوری روسیه با اشاره به اینکه هیچ نیروی نظامی ایرانی در جنوب سوریه نیست تاکید کرد استقرار مستشاران نظامی ایران در سوریه به درخواست دولت این ک