دفاع مقدس

نتایج: 841 عنوان - براساس جستجوی واژه «دفاع مقدس» در میان عناوین و متن اخبار و مقالات 30 روز گذشته

گروه جهاد و حماسه ــ بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس در بیانیه ای با گرامی داشت ۲۷ تیرماه سالروز پذیرش قطعنامه ۵۹۸ ، بازخوانی پیام حضرت امام خمینی (رحم