# هشتگ » دریای خزر

89 عنوان - در میان عناوین و متن اخبار و مقالات 30 روز گذشته

بیشترین میزان رشد بارش ها در سال آبی جاری نسبت به سال آبی گذشته (سال آبی ۹۷-۹۶) مربوط به حوضه آبریز قره قوم (شمال شرقی کشور) و حوضه آبریز خلیج فارس و دریای عمان