# هشتگ » داوری

150 عنوان - در میان عناوین و متن اخبار و مقالات 30 روز گذشته

جیمز دیمور، مهندس سابق گوگل که سال گذشته به دلیل نگارش یک یادداشت با مفهوم اینکه زنان کم تر برای کارهای مربوط به تکنولوژی مناسب هستند اخراج شده بود، حالا پروند