# هشتگ » دانمارک

53 عنوان - در میان عناوین و متن اخبار و مقالات 30 روز گذشته

باستان شناسان کرمانشاهی با همکاری دانشگاه کوپنهاگ دانمارک موفق شده اند با حفاری در تپه خیبر در بخش گوزران از توابع استان کرمانشاه،به نشانه هایی از تمدن هفت هزا