دانش آموز

نتایج: 972 عنوان - براساس جستجوی واژه «دانش آموز» در میان عناوین و متن اخبار و مقالات 30 روز گذشته

وزیر آموزش و پرورش با بیان اینکه مدرسه باید سرش را از زیر خاکستر تمرکز گرایی بیرون بیاورد گفت: تا زمانی که مدرسه به سطحی از مطلوبیت نرسیده باشد و مدیر مدرسه جا