# هشتگ » دانشگاه فرهنگیان

2331 عنوان - در میان عناوین و متن اخبار و مقالات 30 روز گذشته

معاون آموزشی دانشگاه فرهنگیان با اشاره به اختصاص ۵۰ سهمیه جذب هیئت علمی از سوی وزارت علوم برای دانشگاه فرهنگیان گفت: جذب ۴۰۰ عضو هیئت علمی نیز مورد تصویب هیئت ا