# هشتگ » داستان کوتاه

760 عنوان - در میان عناوین و متن اخبار و مقالات 30 روز گذشته

... بارها گراهام بهترین کارش — خلاقانه ترین ایده هایش درباره ی این مسائل را — بعد از کار روزانه و در حالی که در همین اطاق تاریک آپارتمان شخصی اش نشسته بود، انج