خوزستان

نتایج: 670 عنوان - براساس جستجوی واژه «خوزستان» در میان عناوین و متن اخبار و مقالات 30 روز گذشته

مدیرکل مدیریت بحران خوزستان با بیان اینکه هر 24 ساعت در خوزستان یک بحران داریم، گفت: ما نباید اجازه دهیم تا بحران های زیست محیطی در خوزستان به بحران های امنیتی