# هشتگ » خودروهای جدید

728 عنوان - در میان عناوین و متن اخبار و مقالات 30 روز گذشته

هیات وزیران جدول سن فرسودگی خودروهای شخصی اعم از سواری، استیشن ( ون) و سواری کار را ۲۰ سال و خودروی عمومی سواری دوگانه سوز ۱۰ سال تعیین کرد. به گزارش نامه نیوز