خلیج فارس

نتایج: 2216 عنوان - براساس جستجوی واژه «خلیج فارس» در میان عناوین و متن اخبار و مقالات 30 روز گذشته

پروژه پهنه جنوبی دریاچه شهدای خلیج فارس با محوریت توسعه فضای پیاده و آرام طراحی و برنامه ریزی شده است. پیروز حناچی در تشریح طرح اتصال پهنه جنوبی دریاچه شهدای خ