# هشتگ » خسرو سینایی

49 عنوان - در میان عناوین و متن اخبار و مقالات 30 روز گذشته

خسرو سینایی در گفت و گو با خبرگزاری برنا، درباره واکنش هنرمندان به تحریم های آمریکا سخن گفت. واکنش هنرمندان همواره نسبت به اتفاقات رخ داده در یک جامعه مورد توج