خبرگان رهبری

نتایج: 694 عنوان - براساس جستجوی واژه «خبرگان رهبری» در میان عناوین و متن اخبار و مقالات 30 روز گذشته

عضو خبرگان رهبری گفت: آیه ۱۴سوره آل عمران می فرماید حبّ شهوت برای انسان زینت داده شده و این دوست داشتن در شش چیز است که قرآن کریم این زینت ها را رد نمی کند و نم