خاورمیانه

نتایج: 190 عنوان - براساس جستجوی واژه «خاورمیانه» در میان عناوین و متن اخبار و مقالات 30 روز گذشته

فریدون وردی نژاد سفیر اسبق ایران در چین، به بررسی موضوع کره شمالی، چین، آمریکا، برجام، اروپا و خاورمیانه پرداخت. متن کامل این گفت وگو را در زیر بخوانید:سوال: ن