حمید فرخ نژاد

نتایج: 720 عنوان - براساس جستجوی واژه «حمید فرخ نژاد» در میان عناوین و متن اخبار و مقالات 30 روز گذشته

نگاهی به کارنامه ۲ سال اخیر حمید فرخ نژاد نشان می دهد که او در این فاصله عمدتا در فیلم هایی بازی کرده که یا تماما در خارج ضبط شده اند یا سکانس هایی در خارج از