# هشتگ » حادثه تروریستی

2459 عنوان - در میان عناوین و متن اخبار و مقالات 30 روز گذشته

دولت آلمان یکی از شرکای برنامه ریزان حادثه تروریستی ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱ در نیویورک را از این کشور اخراج کرد. به گزارش «شیعه نیوز»، دولت آلمان منیر المتصدق، یکی از ش