# هشتگ » جهان اسلام

3384 عنوان - در میان عناوین و متن اخبار و مقالات 30 روز گذشته

رئیس پایگاه استنادی علوم جهان اسلام با بیان اینکه بیش از ۲ درصد علم دنیا توسط پژوهشگران و دانشگاه های ایرانی تولید می شود، گفت: ۲۲ درصد از سهم کل کشورهای اسلامی