جهاد کشاورزی

نتایج: 722 عنوان - براساس جستجوی واژه «جهاد کشاورزی» در میان عناوین و متن اخبار و مقالات 30 روز گذشته

رئیس جهاد کشاورزی استان مازندران از خرید توافقی برنج طارم به نرخ 9 هزار و 100 تومان برای خروج از رکود حاکم بر بازار برنج ایرانی خبر داد. رویداد۲۴-رئیس جهاد کشاو