جهاد کشاورزی

نتایج: 840 عنوان - براساس جستجوی واژه «جهاد کشاورزی» در میان عناوین و متن اخبار و مقالات 30 روز گذشته

معاون وزیر جهاد کشاورزی گفت: ۹ میلیارد متر مکعب آب به خاطر ضایعات بخش کشاورزی از بین می رود که ظرف مدت ۵ سال می توانیم آن را به نصف کاهش دهیم. به گزارش خبرنگار