# هشتگ » جنجالی

269 عنوان - در میان عناوین و متن اخبار و مقالات 30 روز گذشته

رئیس جمهور آمریکا در ادامه حملات لفظی خود علیه «اوماروسا مانیگالت نیومن»، اولین مدیر دفتر ارتباطات عمومی کاخ سفیدش به دلیل اظهارات جنجالی اخیرش از قبیل نژادپرس