جشنواره موسیقی فجر

نتایج: 1663 عنوان - براساس جستجوی واژه «جشنواره موسیقی فجر» در میان عناوین و متن اخبار و مقالات 30 روز گذشته

علی ترابی مدیر کل دفتر موسیقی پس از اجرای ارکسترهای بنیدد رودکی در کنسرواتوار چایکوفسکی، در جمع خبرنگاران حاضر شد و به پرسش های آنان پاسخ داد. به گزارش خبرنگار