# هشتگ » جشنواره بین المللی

2899 عنوان - در میان عناوین و متن اخبار و مقالات 30 روز گذشته

دبیر جشنواره بین المللی عکس خیام می گوید این جشنواره می تواند به عنوان یک دیپلماسی هنری عمل کند.علی سامعی در گفت وگو با ایسنا درباره این جشنواره توضیح داد: جشنو