# هشتگ » جام جهانی

1566 عنوان - در میان عناوین و متن اخبار و مقالات 30 روز گذشته

در سال ۱۹۹۲ از سوی سازمان ملل متحد، روز ۱۷ اکتبر برابر با ۲۵ مهر، به عنوان روز جهانی ریشه کنی فقر نام گذاری شد. سابقه برگزاری روز جهانی مبارزه با فقر به سال ۱۹