# هشتگ » تکواندو

25 عنوان - در میان عناوین و متن اخبار و مقالات 30 روز گذشته

رئیس کمیته داوران فدراسیون تکواندو گفت: قاطعانه باید بگویم داوران ایرانی از لحاظ فنی در شرایط خوبی هستند و تنها مشکل برخی داوران عدم تسلط به زبان انگلیسی است.