توئیتر

نتایج: 120 عنوان - براساس جستجوی واژه «توئیتر» در میان عناوین و متن اخبار و مقالات 30 روز گذشته

وزیر صنعت از دستگیری یکی از افراد مؤثر شبکه فساد واردات غیرقانونی خودرو خبر داد. رویداد۲۴ محمد شریعتمداری، وزیر صنعت، در صفحه توئیتر خود نوشت: «پیرو دستور دکتر