# هشتگ » تلگرامی

34 عنوان - در میان عناوین و متن اخبار و مقالات 30 روز گذشته

ساعت 24-هر گونه مزاحمت برای دیگران مطابق ماده ۱۷ قانون جرایم رایانه ای جرم بوده و برابر قانون برای این گونه افراد مجازات هایی از قبیل جزای نقدی و حبس در نظر گرف