تلگرام

نتایج: 930 عنوان - براساس جستجوی واژه «تلگرام» در میان عناوین و متن اخبار و مقالات 30 روز گذشته

م.ر.بهنام رئوف - از زمان فیلتر تلگرام آمارهای نادرستی مانند حذف صدها هزار شغل، از بین رفتن هزاران استارت آپ و ضرر و زیان های میلیاردهای کسب وکارها منتشر شده اس