# هشتگ » تقلب

23 عنوان - در میان عناوین و متن اخبار و مقالات 30 روز گذشته

کدام رویکرد برای مواجه با تقلب های علمی بهتر است؛ مجازات یا توانمندسازی پژوهش های علمی؟ سیناپرس: کارشناسان و قانون گذاران هلندی اعتقاددارند با حذف سیستم پاداش