# هشتگ » تاجیکستان

27 عنوان - در میان عناوین و متن اخبار و مقالات 30 روز گذشته

ازبکستان در آسیای مرکزی و در مجاورت جاده تاریخی ابریشم قرار دارد. این کشور از شمال و غرب با قزاقستان، در جنوب با ترکمنستان و افغانستان، در شرق با تاجیکستان و د