# هشتگ » بیمه سلامت

1506 عنوان - در میان عناوین و متن اخبار و مقالات 30 روز گذشته

یکی از بحث های روز در زمینه ارتقای خدمات سازمان های بیمه گر و عوامل حوزه سلامت، موضوع بدهی دولت به این مجموعه هاست که موجب کاهش توانمندی آن ها در ارائه خدمات ب