بهترین بازیکن

نتایج: 2311 عنوان - براساس جستجوی واژه «بهترین بازیکن» در میان عناوین و متن اخبار و مقالات 30 روز گذشته

پنجعلی تصریح کرد: تیم ملی جای بهترین هاست نه جوان ترین ها. ممکن است یک بازیکن 35 ساله باشد، ولی کیفیت فنی و توان بدنی بالایی داشته باشد. وقتی بازیکنی کیفیت دار