# هشتگ » بندر چابهار

179 عنوان - در میان عناوین و متن اخبار و مقالات 30 روز گذشته

اهمیت استراتژیک و راهبردی بندر چابهار بر هیچ یک از ذی نفعان این منطقه پوشیده نیست. چه هند که سرمایه گذاری بسیاری برای توسعه این بندر انجام می دهد و چه افغانستا