بندرعباس

نتایج: 85 عنوان - براساس جستجوی واژه «بندرعباس» در میان عناوین و متن اخبار و مقالات 30 روز گذشته

بندرعباس - رئیس مجمع نمایندگان هرمزگان گفت: وجود ۴۰۰مدرسه تخریبی و فرسوده موجب تاسف است که باید برای نوسازی این مدارس اقدام عاجلی صورت بگیرد.به گزارش ذاکرنیوز،