بشار اسد

نتایج: 99 عنوان - براساس جستجوی واژه «بشار اسد» در میان عناوین و متن اخبار و مقالات 30 روز گذشته

رئیس دفتر وزیر خارجه آمریکا در زمان ریاست جمهوری «جرج بوش» پسر فاش کرد، مقامات آمریکایی قصد داشتند برای ساقط کردن حکومت ایران، ابتدا حکومت سوریه را ساقط کنند، ا