برگزاری کنسرت

نتایج: 2399 عنوان - براساس جستجوی واژه «برگزاری کنسرت» در میان عناوین و متن اخبار و مقالات 30 روز گذشته

اعضای گروه موسیقی آلمانی شیلر که آذرماه امسال برای نخستین بار به ایران آمده بودند و به مدت پنج شب کنسرتی را در تهران برگزار کردند، به دلیل استقبال مخاطبان دوبا