برگزاری کنسرت

نتایج: 2103 عنوان - براساس جستجوی واژه «برگزاری کنسرت» در میان عناوین و متن اخبار و مقالات 30 روز گذشته

کورش اسدپور خواننده موسیقی بختیاری و ودود موذن خواننده و پژوهشگر موسیقی آذربایجان تیرماه سال جاری کنسرت هایی را در تهران برگزار می کنند.احسان میرضیایی مدیر برگز