# هشتگ » بدهی دولت

2853 عنوان - در میان عناوین و متن اخبار و مقالات 30 روز گذشته

وزیر مشاور در امور دارایی و درآمد های پاکستان با تشریح مشکلات اقتصادی کشور در دولت جدید گفت: به دلیل بدهی سنگین خارجی و دیگر عوامل، ارزش برابری روپیه با دیگر ا