# هشتگ » بازار ایران

16499 عنوان - در میان عناوین و متن اخبار و مقالات 30 روز گذشته

رئیس سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران با بیان اینکه قیمت های فعلی خودروسازان را دچار مشکل کرده است، گفت:سازمان حمایت پیشنهاد اصلاحیه قیمت ها را داده وستاد تنظ