# هشتگ » بازار ایران

18459 عنوان - در میان عناوین و متن اخبار و مقالات 30 روز گذشته

رئیس هیأت مدیره اتاق بازرگانی مشترک ایران و افغانستان گفت: هر چه مبادلات تجاری میان دو کشور افزایش یابد تأثیر مبادلات ارزی این کشور در ایران بیشتر می شود. به گز