# هشتگ » ایرلند

24 عنوان - در میان عناوین و متن اخبار و مقالات 30 روز گذشته

فیلمبرداری فیلم «گرتل و هانسل»، یک اقتباس ترسناک دیگر از افسانه «هانسل و گرتل» اثر برادران گریم، در ایرلند آغاز شده است.به نقل از اسکرین دیلی، فیلمبرداری فیلم