# هشتگ » اوپک

89 عنوان - در میان عناوین و متن اخبار و مقالات 30 روز گذشته

بیژن زنگنه، وزیر نفت، در نشست سپتامبر کمیته نظارت بر توافق کاهش تولید اوپک باروسیه و سایر متحدانش به منظور حفظ سهم بازار نفت خود شرکت خواهد کرد. - به گزارش ایرا