امیر قطر

نتایج: 736 عنوان - براساس جستجوی واژه «امیر قطر» در میان عناوین و متن اخبار و مقالات 30 روز گذشته

مراسم انتقال میزبانی جام جهانی فوتبال توسط روسیه به قطر در مسکو برگزار شد. شعار سال: امروز (یکشنبه) مراسم نمادین انتقال جام جهانی فوتبال توسط روسیه به عنوان میز