امیر قطر

نتایج: 792 عنوان - براساس جستجوی واژه «امیر قطر» در میان عناوین و متن اخبار و مقالات 30 روز گذشته

شیخ تمیم بن حمد آل ثانی امیر قطر گفت که مسئله فلسطین نباید گروگان اختلافات سیاسی کشورهای عربی باشد. به گزارش تجارت امروز، امیر قطر که در نشست فوق العاده سازمان