# هشتگ » امنیت ملی

1212 عنوان - در میان عناوین و متن اخبار و مقالات 30 روز گذشته

به گزارش ایرنا، با شکست داعش و بازگشت امنیت نسبی به عراق، مرز خسروی کرمانشاه هم در روز 28 اسفند 93 به صورت رسمی بازگشایی شد اما عبور کاروان های مسافر و زائر از