امام جمعه

نتایج: 2864 عنوان - براساس جستجوی واژه «امام جمعه» در میان عناوین و متن اخبار و مقالات 30 روز گذشته

هاشمی گفت: امام جمعه تبریز مسئول حوزه هنر نیست تا ما از وی انتظار تغییر در وضعیت مان را داشته باشیم اما با حمایت هایش به جامعه هنری دلگرمی داده است.ناصر هاشمی د