# هشتگ » امام جمعه

2870 عنوان - در میان عناوین و متن اخبار و مقالات 30 روز گذشته

امام جمعه موقت تهران قیام عاشورا را موجب استقرار نظام شایسته سیاسی در کشور های اسلامی دانست و گفت: قیام عاشورا راه برای اراده ملت و نظام سیاسی شایسته را هموار